Irodai titkár

OKJ 54 346 03
E/002062/2020/A001

IRODAI TITKÁRI KÉPZÉS
OKJ-szám: OKJ 54 346 03
Nyilvántartási szám: E-002062/2020/A001

Korábban az irodai titkár feladatát az adminisztratív tevékenységek végrehajtása jelentette. A technika fejlődésével, ma már menedzsel, szervez, pontos és precíz, ő a cég motorja és lelke! Minden információ rajra fut keresztül, és mint tudjuk „A tudás hatalom!”

Oktatás
Tervezett kezdés: 2020-10-30
Jelentkezési határidő: 2020-10-25
(Az indulási idő csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos!)
A képzés időtartama: kb. 8 hónap
Helyszín: Budapest, Tandem Gimnázium (1013 Bp. Krisztina krt. 59/b.
Ütemezés: Az előadásokra általában hétvégén, szombaton 9-16 óra között, illetve hétfő és csütörtöki napokon 17-20 óra között kerül sor.
Az időpontok és a napok a hallgatók igénye szerint változtathatók.

Óraszám: 800 óra
320 óra elmélet / 480 óra gyakorlat
Elmélet/Gyakorlat: 40 / 60 %

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg, de az intézményünk is biztosít rá lehetőséget.

Képzés megkezdésének feltételei
A képzés előfeltétele: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Előzetesen megszerzett tudás:
A képzés indulása előtt a jelentkező kérheti az előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását, mellyel csökkenthető az óraszám pl. korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket is elfogad intézményünk. Ez az eljárás arra szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányait vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatait elismerjük, abban az esetben, ha azok alkalmassá teszik a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt felmentjük.
Szakmai követelménymodulok
10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
12083-16 Gyorsírás
12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
10072-16 Rendezvény- és programszervezés gyakorlata
12085-16 Titkári ügyintézés
11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás
Szakmai gyakorlat teljesítése
A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg, de intézményünk is biztosít rá lehetőséget.
Komplex szakmai vizsga
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva –négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről.
A képzés költsége
190 000 Ft  
A képzés ütemezése havi részletekben is fizethető!  
Beiratkozáskor: 29 000 Ft
Részletfizetés: 7 x 23 000 Ft
 
Sikeres vizsga igazolása
A képzés sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Irodai titkár (OKJ 54 346 03) szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi bizonyítvány is igényelhető, amit a vizsgáztató cég állít ki.
Tanulmányi összefoglaló letöltése